Krommebeekpark

Krommebeekpark

Krommebeekpark

Ruim 10 jaar nadat het gebied palend aan de Rijksweg en de Beversesteenweg bestemd werd als bedrijventerrein, werd in juni 2023 het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek officieel geopend.

De woelige voorgeschiedenis, de nabijheid van de woonomgeving en de delicate waterhuishouding zorgden voor de nodige uitdagingen. Het resultaat echter is een prettige woon- en werkomgeving, waarin bedrijvigheid hand in hand gaat met groen en blauw.

Met ruim 30 hectare om te ondernemen, biedt het bedrijvenpark plaats aan 28 bedrijven. Het gros van de ondernemers is actief in onder meer de maak- en voedingsindustrie. Maar bij de aanleg werd ook rekening gehouden met andere zaken. Zo bestaat ongeveer een derde van het gebied uit ruimte voor groen, recreatie en water.

Het bedrijventerrein werd gerealiseerd door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in samenwerking met de Stad Roeselare.

Water

Bijna 15 hectare van het Krommebeekpark bestaat uit ruimte voor groen en water. Zo werd extra aandacht besteed aan waterhuishouding, zodat bij hevige regenval er minder kans is op wateroverlast.

De Krommebeek loopt ondergronds door het centrum van Beveren en zorgde in het verleden voor wateroverlast in periodes met hevige regenval. Om die reden werd gekozen voor aanleg van laaggelegen zones en natuurlijke bufferbekkens als compensatie voor de verhardingen op de bedrijfspercelen en om de beek de ruimte te geven om gecontroleerd buiten haar oevers te treden.

Biodiversiteit en beleving

Er werden ook verschillende initiatieven genomen voor meer natuur en biodiversiteit. Er grazen schapen in de bedrijvenzone, er is een torenvalkkast en er werden bijenhotels geplaatst.

Om beleving te stimuleren, zijn er natuurlijk ingerichte speeltuigen die opgaan in de omgeving, zijn er verschillende wilgenhutten en staan er zitbanken. Omwonenden, bedrijfsleiders of werknemers die van sport houden kunnen hun hart ophalen op het mountainbikeparcours of op de looproute die het Krommebeekpark doorkruist.