Moermanpark

Moermanparking

Moermanpark

Op het eind van de 19de eeuw deed deze locatie dienst als huisvesting voor de ververij en weverij van Moerman Frères. Na de sluiting in 1956 tot in 2010, gebruikte het Gemeenschapsonderwijs GO! de site als schoolgebouw. Sindsdien biedt de grote asfaltvlakte zo’n 300-tal parkeerplaatsen. Daar komt verandering in, want Moermanparking wordt Moermanpark!

Even uitrusten, verkoeling opzoeken, mensen ontmoeten, … Het Moermanpark wordt ontegensprekelijk voor veel inwoners en bezoekers een heerlijke plek.

Stedelijk hitte-eiland wordt koeltezone

Overal warmen steden sneller op dan het platteland. De warmte wordt er ook langer vastgehouden. Dat komt door de hogere bouwdichtheid, meer verharding en de lagere fractie aan vegetatie. Door de Moermanparking te ontharden, creëren we een koelere plek in het hart van de stad. Een hittebestendige stad, klaar voor de toekomst.

Ecologische hotspot

Fauna en flora krijgen alle kansen in het nieuwe park. Maar liefst 80 procent van de oppervlakte wordt puur groen, de resterende 20 procent zal bestaan uit waterdoorlatende paden. Bovendien worden er ruim 130 bomen aangeplant in het Moermanpark!

Park als spons

Gelegen in de historische bedding van de Sint-Amandsbeek, zal het park als spons werken. Een spons die water opneemt bij hevige regenval en langere droogteperiodes kan overbruggen.

Er wordt ook vertrokken vanuit een slimme grondbalans. Het bodemverzet wordt beperkt en de beschikbare aarde wordt gebruikt om een doordacht reliëf en aantrekkelijk landschap te creëren.

Voor de realisatie van het Moermanpark voorziet de Stad een budget van 2,3 miljoen euro, inclusief de subsidie van de Vlaamse Overheid in kader van hun thematische oproep rond “hittebestendige steden” in 2021.